Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

РадовиУкупно: 61

ID Назив рада Аутори
6110 Učestalost i najčešća etiologija obostrane neurogene paralize larinska
Tatjana Udovičić
6111 Neuro-kognitivna disfunkcija kod pacijenta operirani sa dve različite kirurške tehnike za zamenu   aortne valvule
Dimce Slaveski
6112 Efikasnost Roxadustata u odnosu na Eritropetin u korekciji anemije kod nedijaliznih pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
Saška Starčević
6115 METASTATSKI KARCINOM NEPOZNATE PRIMARNE LOKACIJE – RETROSPEKTIVNA STUDIJA
Amil Družić
6116 Citokinska oluja kod pacijenata sa Covid-19
Luka Talic
6117 Primjena konkomitantne hemioradioterapije kod karcinoma cerviksa
Dajana Kalaba
6118 Efikasnost suplementacije selenom kod pacijenata sa autoimunim tireoiditisom
Anja Stanic
6119 Ekspresija potencijalnih markera višestruke rezistencije na lijekove kod difuznog B krupnoćelijskog ne-Hočkin limfoma
Nataša Vojinović
6120 Učestalost hipoglikemije kod pacijenata u Zavodu Zotović
Sara Jovetić
6121 Učestalost i prediktori postpartalnog krvarenja u UKC RS u periodu od 01.01.2017.-31.12.2021.
Zvjezdana Ritan Mičić

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab