Informatika u biomedicini 2022

27 - 28.8.2022.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 15.7.2022.
Обавјештење о прихватању апстракта 20.7.2022.
Рок за достављање радова 14.8.2022.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 20.8.2022.
Рок за пријаву учешћа 24.8.2022.
Конференција 27 - 28.8.2022.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab