Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Аутори

Укупно: 53

Фото Име и презиме Установа Држава

Milica Pajić

JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Milkica Glogovac Kosanovic

ZZFMR "dr Miroslav Zotović" Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Mirjana Gašić

Klinika za očne bolesti UKC RS Banja Luka

Mladen Duran

Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Monika Jelačić

ZZFMR "dr Miroslav Zotović" Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nataša Vojinović

Centar za biomedicinska istraživanja Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nevena Papovic

Медицински факултет Бања Лука Саве Мркаља 14 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Orhan Čustović

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za torakalnu hirurgiju Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Sara Jacimovic

UKC RS Banajluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sara Jovetić

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab