Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Аутори

Укупно: 53

Фото Име и презиме Установа Држава

Ivana Ilić Kundačina

UKC RS Banajluka

Ivica Stefanovski

Klinicka Bolnica Agibadem Sistina-Skopje Skopje, Macedonia

Jelena Maleš

Pfizer Pharmaceuticals, USA Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Jelena Rožić

UKC RS Banajluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Jovana Malić

UKC RS Banajluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Lazar Škeljić

UKC RS Banjaluka, Klinika za opštu i abdomianlnu hirurgiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Luka Talic

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Mara Džomić

Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje Beograd, Serbia

Marijana Jandrić-Kočić

Dom zdravlja Krupa na Uni Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Merjema Karavdić

Centar za srce Sarajevo Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab