Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Аутори

Укупно: 53

Фото Име и презиме Установа Држава

Dajana Kalaba

Univerzitetski klinicki centar Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Danilo Paripović

ZZFMR "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Darko Bislimovski

Skopje, Macedonia

Davor Gičevski

UKC RS Banajluka

Dimce Slaveski

Klinicka bolnica Adzibadem-Sistina Skopje, Macedonia

Dragana Stupar

JZU Opšta bolnica ,,Dr Mladen Stojanović " Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Drinka Stevandic

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotovic" Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Edhem Midžić

Kantonalna bolnica Zenica Bihać, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Emsad Halilovic

K.C.U.Sarajevo Bolnička 25 Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Goran Barić

UKC RS Banajluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab